Documentation for a newer release is available. View Latest

Paket Yönetimi

Bir Fedora sistemindeki tüm yazılımlar kurulabilen, yükseltilebilen veya kaldırılabilen RPM paketlerine bölünmüştür. Bu bölüm, Fedora üzerinde paketlerin DNF kullanılarak nasıl yönetileceğini açıklar.