Documentation for a newer release is available. View Latest

VNC Kullanarak Kurma

Fedora kurmak için tavsiye edilen yöntem grafiksel kurulum arayüzüdür. Ancak bazı durumlarda grafiksel arayüze doğrudan erişim zor veya imkansızdır. Bazı sistemlerde ekran ve klavye bağlama özelliği yoktur, bu da VNC’yi elle (Kickstart olmayan) kurulumlar için bir zorunluluk haline getirmektedir.

Başsız sistemlerde (doğrudan bağlı ekran, klavye ve fare olmayan sistemler) elle kurulumlara izin vermek için Anaconda kurulum programı, kurulum programının grafiksel modunun yerel olarak çalışmasına ancak ağa bağlı başka bir sistemde görüntülenmesine izin veren bir Virtual Network Computing (VNC) modu içerir. VNC kurulumu size kurulum seçeneklerinin tamamını sunar.

Bu bölümde, kurulum sisteminde VNC modunu etkinleştirme ve bir VNC görüntüleyici kullanarak sisteme bağlanma hakkında talimatlar bulunmaktadır.

VNC Görüntüleyici Kurma

Bir VNC kurulumu gerçekleştirmek, iş istasyonunuzda veya başka bir uç bilgisayarda çalışan bir VNC görüntüleyici gerektirir. VNC görüntüleyicileri çoğu Linux dağıtımının depolarında bulunur; Windows gibi diğer işletim sistemleri için de ücretsiz VNC görüntüleyiciler vardır. Linux sistemlerinde, dağıtımınız için bir görüntüleyici aramak için paket yöneticinizi kullanın.

Fedora’da aşağıdaki VNC görüntüleyicileri kullanılabilir:

 • TigerVNC - Masaüstü ortamınızdan bağımsız basit bir görüntüleyici. tigervnc paketi olarak kurulur.

 • Vinagre - GNOME masaüstü ortamı için bir görüntüleyici. vinagre paketi olarak kurulur.

 • KRDC - KDE masaüstü ortamıyla tümleşik bir görüntüleyici. kdenetwork-krdc paketi olarak kurulur.

Yukarıda listelenen görüntüleyicilerden herhangi birini kurmak için root olarak şu komutu çalıştırın:

# dnf install paket

paket kısmını kullanmak istediğiniz görüntüleyicinin paket adıyla değiştirin (örneğin, tigervnc).

Bu bölümdeki işlemler, VNC görüntüleyiciniz olarak TigerVNC kullandığınızı varsaymaktadır. Diğer görüntüleyiciler için belirli talimatlar farklılık gösterebilir, ancak genel kurallar yine de geçerlidir.

VNC Kurulumu Gerçekleştirme

Anaconda kurulum programı, VNC kurulumu için iki mod sunmaktadır: Doğrudan mod ve Bağlanma modu. Modlar, sunucu ile görüntüleyici arasındaki bağlantının kurulma biçiminde farklılık gösterir. Başarılı bir şekilde bağlandıktan sonra kurulum, kullandığınız moddan bağımsız olarak aynı şekilde ilerleyecektir.

Doğrudan Mod

Bu modda Anaconda, kurulumu başlatacak ve devam etmeden önce VNC görüntüleyiciden gelecek bir bağlantı bekleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Gelen bir bağlantı beklerken, sistemin IP adresi ve kurucunun bağlantı beklediği bağlantı noktası, varsa ekranda veya konsolda görüntülenir; bu, bu modu kullanarak bağlanmak için en azından bir seri konsola ihtiyacınız olduğu anlamına gelir, ancak öntanımlı VNC bağlantı noktasını ve sistemin IP adresini biliyorsanız bu sınırlamanın üstesinden gelebilirsiniz.

Bağlanma Modu

Bu modda, VNC görüntüleyici uzak sistemde dinleme modunda başlatılır. VNC görüntüleyici, belirli bir bağlantı noktasında gelen bağlantı için bekler. Ardından, Anaconda başlatılır ve bir önyükleme seçeneği veya bir Kickstart komutu kullanılarak görüntüleyicinin ana makine adı/IP adresi ve bağlantı noktası numarası belirtilir. Kurulum başladığında, kurulum programı belirtilen ana makine adını/IP adresini ve bağlantı noktası numarasını kullanarak dinleyen VNC görüntüleyici ile bir bağlantı kurar. Bu nedenle, bağlanma modunun yerel ekranı veya konsolu olmayan sistemlerde kullanımı daha kolaydır, ancak ek hazırlık gerektirebilir, çünkü görüntüleyicinin olduğu sistem belirtilen bağlantı noktasında gelen bağlantıları kabul edebilmelidir, bu da genellikle güvenlik duvarı ayarlarının değiştirilmesini gerektirir.

Bir VNC Kurulum Modu Seçme

 • Sisteme görsel ve etkileşimli erişim

  • Kurulmakta olan sisteme görsel ve etkileşimli erişim yoksa, Bağlanma Modunu kullanmalısınız.

 • Ağ bağlantı kuralları ve güvenlik duvarları

  • Kurulmakta olan sistemden giden bağlantılara bir güvenlik duvarı tarafından izin verilmiyorsa, Bağlanma Modunu kullanmanız veya güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız gerekir. Güvenlik duvarını devre dışı bırakmanın güvenlikle ilgili sonuçları olabilir.

  • VNC görüntüleyiciyi çalıştıran uzak sisteme gelen bağlantılara bir güvenlik duvarı tarafından izin verilmiyorsa, Doğrudan Modu kullanmanız veya güvenlik duvarını devre dışı bırakmanız gerekir. Güvenlik duvarını devre dışı bırakmanın güvenlikle ilgili sonuçları olabilir.

VNC Doğrudan Modunda Kurma

VNC Doğrudan Modunda, VNC görüntüleyici kurulmakta olan sisteme bir bağlantı başlatır. Anaconda bu bağlantıyı ne zaman başlatmanız gerektiğini size söyleyecektir.

VNC’yi Doğrudan Modda Başlatma
 1. Kurulmakta olan sisteme bağlanmak için kullanacağınız iş istasyonunda VNC görüntüleyiciyi (örneğin, TigerVNC) açın. Bir IP adresi belirtmenizi sağlayan bir giriş alanı ile TigerVNC Bağlantı Ayrıntıları bölümündekine benzer bir pencere görüntülenecektir.

  Başlattıktan sonra TigerVNC
  Şekil 1. TigerVNC Bağlantı Ayrıntıları
 2. Kurulum sistemini önyükleyin ve önyükleme menüsünün görünmesini bekleyin. Menüde, önyükleme seçeneklerini düzenleyin (Önyükleme Menüsü bölümüne bakın) ve inst.vnc seçeneğini komut satırının sonuna ekleyin.

  İsteğe bağlı olarak, kurulum sistemine VNC erişimini kısıtlamak istiyorsanız inst.vncpassword=PAROLA önyükleme seçeneğini de ekleyin. PAROLA kısmını kurulum için kullanmak istediğiniz parola ile değiştirin. VNC parolası 6 ila 8 karakter uzunluğunda olmalıdır.

  inst.vncpassword= seçeneği için geçici bir parola kullanın. Herhangi bir sistemde kullandığınız gerçek bir parola veya root parolası olmamalıdır.

  VNC’yi etkinleştirmek için önyükleme seçeneklerini düzenleme
  Şekil 2. VNC Önyükleme Seçenekleri Ekleme
 3. Düzenlenen seçenekleri kullanarak kurulumu başlatın. Sistem kurulum programını ve gerekli hizmetleri başlatacaktır. Sistem hazır olduğunda, ekranda şuna benzer bir mesaj göreceksiniz:

  13:14:47 Please manually connect your VNC viewer to 192.168.100.131:5901 to begin the install.

  IP adresini ve bağlantı noktası numarasını not edin (yukarıdaki örnekte, 192.168.100.131:5901).

 4. VNC görüntüleyiciyi çalıştıran sistemde, önceki adımda elde edilen IP adresini ve bağlantı noktası numarasını, kurucu tarafından ekranda görüntülenenle aynı biçimde Bağlantı Ayrıntıları iletişim kutusuna girin. Ardından Bağlan düğmesine tıklayın. VNC görüntüleyici kurulum sistemine bağlanacaktır. Bir VNC parolası ayarladıysanız, istendiğinde bunu girin ve Tamam düğmesine basın.

Bağlantı başarıyla kurulduğunda, VNC görüntüleyiciyi çalıştıran sistemde kurulum menüsünü görüntüleyen yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencere, kurulum tamamlanana ve sistem ilk kez yeniden başlatılana kadar kurucuya tam uzaktan erişim sağlayacaktır.

Bundan sonra Anaconda Kullanarak Kurma bölümüyle devam edebilirsiniz.

VNC Bağlanma Modunda Kurma

VNC bağlanma modunda, kurulmakta olan sistem uzak bir sistemde çalışan VNC görüntüleyiciyle bir bağlantı başlatır. Başlamadan önce, uzak sistemin VNC için kullanmak istediğiniz bağlantı noktasında gelen bağlantıyı kabul edecek şekilde yapılandırıldığından emin olun. Bağlantının engellenmeyeceğinden emin olmanın tam yolu, ağınıza ve iş istasyonunuzun yapılandırmasına bağlıdır. Güvenlik duvarını Fedora’da yapılandırma hakkında bilgi, https://docs.fedoraproject.org/ adresindeki Fedora Güvenlik Kılavuzunda bulunabilir.

VNC’yi Bağlanma Modunda Başlatma
 1. İstemci sisteminde VNC görüntüleyiciyi dinleme modunda başlatın. Örneğin, TigerVNC kullanan bir Fedora sisteminde şu komutu çalıştırın:

  $ vncviewer -listen BAĞLANTI-NOKTASI

  BAĞLANTI-NOKTASI kısmını bağlantı için kullanmak istediğiniz bağlantı noktası numarası ile değiştirin.

  Terminalde, aşağıdaki örneğe benzer bir mesaj görüntülenecektir:

  Örnek 1. TigerVNC Görüntüleyici Dinliyor
  TigerVNC Viewer 64-bit v1.3.0 (20130924)
  Built on Sep 24 2013 at 16:32:56
  Copyright (C) 1999-2011 TigerVNC Team and many others (see README.txt)
  See https://tigervnc.org/ for information on TigerVNC.
  
  Thu Feb 20 15:23:54 2014
  main:    Listening on port 5901

  Bu mesaj görüntülendiğinde, VNC görüntüleyici hazırdır ve kurulum sisteminden gelecek bir bağlantı beklemektedir.

 2. Kurulum sistemini önyükleyin ve önyükleme menüsünün görünmesini bekleyin. Menüde, önyükleme seçeneklerini düzenleyin (see Önyükleme Menüsü bölümüne bakın) ve aşağıdaki seçenekleri komut satırının sonuna ekleyin:

  inst.vnc inst.vncconnect=ANA-MAKİNE:BAĞLANTI-NOKTASI

  ANA-MAKİNE kısmını dinleyen VNC görüntüleyicisini çalıştıran sistemin IP adresiyle, BAĞLANTI-NOKTASI kısmını VNC görüntüleyicisinin dinlediği bağlantı noktası numarasıyla değiştirin.

 3. Kurulumu başlatın. Sistem kurulum programını ve gerekli hizmetleri başlatacaktır. Başlatma tamamlandığında Anaconda, önceki adımda belirttiğiniz IP adresine ve bağlantı noktasına bağlanmaya çalışacaktır.

  Bağlantı başarıyla kurulduğunda, VNC görüntüleyiciyi çalıştıran sistemde kurulum menüsünü görüntüleyen yeni bir pencere açılacaktır. Bu pencere, kurulum tamamlanana ve sistem ilk kez yeniden başlatılana kadar kurucuya tam uzaktan erişim sağlayacaktır.

Bundan sonra Anaconda Kullanarak Kurma bölümüyle devam edebilirsiniz.

Kickstart İçin Dikkate Alınacaklar

Kickstart kurulumlarında da VNC kurulumunu kullanma komutları vardır. Yalnızca vnc komutunun kullanılması, Doğrudan Modu kullanan bir kurulum ayarlayacaktır. Bağlanma Modunu kullanan bir kurulum ayarlamak için de seçenekler bulunmaktadır. Kickstart dosyalarında kullanılan vnc komutu ve seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için Kickstart Söz Dizimi Referansı bölümüne bakın.

Başsız Sistemler İçin Dikkate Alınacaklar

Başsız sistemler kurarken, tek seçenek otomatik bir Kickstart kurulumu veya bağlanma modunu kullanan etkileşimli bir VNC kurulumudur. Otomatik Kickstart kurulumu hakkında daha fazla bilgi için Kickstart Söz Dizimi Referansı bölümüne bakın. Etkileşimli bir VNC kurulumu için genel süreç aşağıda açıklanmaktadır.

 1. Kurulumu başlatmak için kullanılacak bir PXE sunucusu ayarlayın. Bir PXE sunucusunun kurulumu ve temel yapılandırmasının gerçekleştirilmesiyle ilgili bilgiler Kurulum Sunucusu Ayarlama bölümünde bulunabilir.

 2. Bağlanma modu VNC kurulumu için önyükleme seçeneklerini kullanacak şekilde PXE sunucusunu yapılandırın. Bu önyükleme seçenekleri hakkında bilgi için VNC Bağlanma Modunda Kurma bölümüne bakın.

 3. Bağlanma modunu kullanan bir VNC kurulumu için VNC’yi Bağlanma Modunda Başlatma bölümünde açıklanan adımları izleyin. Ancak, sistemin önyüklenmesi istendiğinde, onu PXE sunucusundan önyükleyin.