Documentation for a newer release is available. View Latest

Dağıtım Genelindeki Değişiklikler

ZRAM’i Tam Bellek Boyutuna Ölçeklendir

Fedora’da, kurulum sırasında öntanımlı olarak bir takas bölümü oluşturulmaz. Onun yerine, bir zram aygıtı oluşturulur ve başlatma sırasında üzerinde takas etkinleştirilir. zram, sıkıştırma kullanan bir RAM sürücüsü türüdür.

Fedora 34 için bu zram aygıtının boyutu arttırıldı. RAM ile aynı boyutta veya 8 GB olarak (hangisi daha küçükse) ayarlanmaktadır. Bu değişiklik, daha az miktarda RAM’e sahip bilgisayarların Anaconda kurucusunu kullanarak kurulumu başarıyla tamamlamasına olanak tanımaktadır.

zram için bellek tahsisi dinamik olarak gerçekleşir, bu nedenle blok aygıtının tam boyutu oluşturulma anında tahsis edilmez. Bu dinamik kaynak tahsisi, zram aygıtında genellikle 2:1’den büyük olan sıkıştırmayla birleştirildiğinde, takas dosyasının kullanılabilir belleği tamamen tüketmemesini sağlar.

zram’in nasıl çalıştığı hakkında daha fazla bilgi için man zram-generator sayfasına bakın.

Yeni paket: fbrnch

Yeni bir fbrnch (Fed Brunch) paketi, Fedora Paketleyicileri için iş akışı süreçlerini basitleştirmeye veya yarı otomatikleştirmeye yardımcı olan bir yardımcı program sağlamaktadır. Bu paket, başka bir Copr deposu eklemelerine gerek kalmadan kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

fbrnch yardımcı programı aşağıdakileri ve daha fazla görevi desteklemektedir:

 • Sürüm dalları arasında paketleri birleştirme ve oluşturma

 • Kaynak RPM (SRPM) dosyaları, sıfırdan oluşturmalar, yerel kurulum ve rastgele paket dallarından sahte oluşturmalar

 • Pagure kod barındırma sisteminden Fedora paketlerini klonlama ve listeleme

 • Paket incelemelerini oluşturma, güncelleme ve listeleme

 • Yeni depolar ve dallar isteme ve yeni paketleri doğrudan paket incelemelerinden içe aktarma

ARMv7, tüm armhfp olarak oluşturulan kalıplar için öntanımlı olarak UEFI kullanacak

ARMv7 aygıtları için UEFI özelliği, Fedora 30’da açıklanan tüm altyapı değişikliklerini sağladı. Ancak, aynı zamanda Linux çekirdeği, önyükleyiciler ve Fedora’nın denetimi dışında olan bazı diğer parçalarla ilgili bazı sorunları da beraberinde getirdi.

Bu sürümde söz konusu sorunlu parçalar düzeltildi. Sonuç olarak, kullanıcı deneyimi tüm Fedora CPU mimarilerinde tutarlı oldu.

Öntanımlı git deposu dalları için yeni ad olarak main kullanılacak

Fedora 34 sürümü ile, tüm Fedora git depolarındaki master dalında bulunan veriler main adlı bir dala taşındı. Bu güncelleme, Fedora’nın kapsayıcı, içten ve açık fikirli topluluklar tarafından oluşturulmuş özgür ve açık kaynaklı yazılım olma vizyonuyla uyumludur.

Fedora depolarının klonlarına sahip kullanıcıların, değiştirilen öntanımlı dalları almak için git pull yapmaları gerekmektedir. master dalına karşı çekme istekleri olan kullanıcıların, main dalına karşı git rebase yapmaları gerekmektedir.

Diskteki boyutu küçültmek için çekirdek ürün yazılımını sıkıştır

Fedora 34’ten başlayarak, çekirdek ürün yazılımı, disk boyutunu neredeyse yarıya indirmek için xz -C crc32 seçeneğiyle sıkıştırılmaktadır.

Desteklenen tüm CPU mimarilerinde GRUB yapılandırma dosyalarını tek bir konumda topla

Bu değişiklik GRUB yapılandırma dosyasını basitleştirmekte, genel kullanıcı deneyimini iyileştirmekte ve ayrıca aşağıdaki önemli faydaları sağlamaktadır:

 • Aynı kurulumun EFI veya eski BIOS ile önyüklenmesine izin verme

 • Tüm mimariler için aynı belgelendirmeyi ve komutları kullanma

  • NOT: grub.cfg dosyasının güncellenmesi gerekiyorsa, grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg komutunu kullanın

 • Oluşturulacak sembolik bağlantılara güvenmeyerek ve platforma özel durumları ele almak zorunda kalmayarak GRUB yapılandırma araçlarını daha sağlam hale getirme

 • GRUB yapılandırma dosyalarının nasıl kullanıldığı konusunda CoreOS Assembler (COSA) ve OSBuild tarafından oluşturulan kalıplarla uyum sağlama

 • GRUB yapılandırma dosyalarının nasıl kullanıldığı konusunda diğer Linux dağıtımlarıyla uyum sağlama

systemd-oomd yetersiz bellek durumlarını önlüyor

systemd-oomd hizmeti, Linux baskı durdurma bilgilerini (pressure stall information - PSI) kullanarak sisteminizdeki takas ve CGroup’ları izler ve kaynak kıtlığı nedeniyle boşa harcanan üretkenliği inceler. Sistemin belleği tükenme noktasına geldiğinde systemd-oomd, yapılandırılan bellek sınırlarını aşan CGroup altındaki işlemleri sonlandırır.

systemd-oomd hizmeti artık yeni kurulumlarda ve var olan kurulumları yükseltirken öntanımlı olarak etkinleştirilmektedir. Önceki Fedora sürümlerinin bellek yetersizliği durumlarını önlemek için kullandığı earlyoom hizmetinin otomatik olarak yerini almaktadır.

systemd-oomd yapılandırması hakkında bilgi için, oomd.conf kılavuz sayfasına bakın.