Konseyin Hedefi

Birkaç ay önce, yalnızca sürdürdüğümüz web sitelerini ve uygulamaları değil, aynı zamanda bunların etrafındaki topluluğun örgütlenme biçimini de yenilemek için zaman ve çaba harcamak üzere başarılı bir hedef önerisiyle çalışmaya başladık.

Misyon

Web siteleri ekibini, web uygulamalarını iş kapsamına dahil edecek şekilde yeniden başlatmak ve ekibi, topluluğun ihtiyaçlarını karşılamak için yeni heyecan verici uygulamalar oluşturmak üzere gelecekte kapasitelerini artırabilecek şekilde kurmak.

Mantık Modeli

logic model

Vizyon

Fedora, ana web sitelerimiz ve çeşitli topluluk web uygulamalarımızla ilgilenen aktif ve ilgili bir ekibe sahiptir. Kod katkılarına ilgi duyan yeni insanlar, burayı başlamak için kolay bir yer olarak buluyor. Ekip üyeleri, ilgilendikleri işleri yapma yetkisine sahiptir ve bu işlerin yapılmasıyla ilgili projenin diğer bölümleriyle bağlantılıdır.

Sonuçlar

 1. Ekip mutlu, heyecanlı, takdir edilir ve ödüllendirilir.

 2. Ekip, eski Fedora web uygulamalarını ve sitelerini güncelleme konusunda deneyim ve beceriye sahiptir.

 3. Fedora web siteleri, yeni Fedora Linux sürümleri çıktığında güvenilir bir şekilde güncellenir.

 4. Ekip neye odaklandığını bilir ve bu odak kullanıcı ihtiyaçlarını karşılar.

 5. Fedora Web Siteleri ve Uygulamaları hakkındaki bilgiler erişilebilir ve bulunması kolaydır.

 6. Her beceri seviyesine ve ilgi alanına uygun görevler bulmak kolaydır.

 7. Talepler ve PR’lar derhal ele alınır.

 8. Mentorluk, hem ilgilenen yeni üyeler hem de Fedora altyapısında bir şeyler yapması gereken tüm üyeler için mümkündür.

 9. Web siteleri ekibi Mindshare Komitesi’ne katılır.

Çıktılar

 1. Badges! Team swag!

 2. En az bir web uygulaması (møte) ve bir web sitesi (spins/labs) modernize edilmiştir.

 3. Yeni Fedora Linux sürümlerinde web sitelerini güncellemek için ekip rolleri ve sorumlulukları anlaşılmış, belgelenmiş bir plan.

 4. Hizmet seviyesi beklentileri olan uygulamaların ve web sitelerinin seçilmiş bir listesi. Kullanımda olan web siteleri en çok bakım yapılanlardır.

 5. Beceri ve ilgi alanlarına göre düzenlenmiş, sürekli olarak derlenen bir sorun ve görev listesi.

 6. Web sitelerinin envanterini ve nasıl dahil olunacağını açıklayan Fedora Web Siteleri belgeleri güncellendi.

 7. Taleplerin (hem PR’ler hem de iş talepleri) zamanında değerlendirilmesini sağlamak için belgelendirilmiş bir süreç mevcuttur.

 8. "Websites Apprentices" program in place, and connections with Fedora Infrastructure team established.

 9. Fedora Mindshare Committee has an active, engaged representative to represent Fedora’s Websites & Apps community.

Activities

 1. Create team badges https://badges.fedoraproject.org/badge/rock-the-web%21 Request team swag.

 2. Develop new version of møte. Update spins website to new framework. [Link to tasks]

 3. Document new release procedures and roles. Document specific team member responsibilities for release days and other critical needs.

 4. Inventory the existing apps and websites and decide what can be done about each. Where possible, mark older versions of websites as "outdated" and redirect to proper place. Encourage users (via design, documentation, and communication) towards the newer, maintained tools.

 5. Add new modules to the Fedora Websites docs based on different apps. Gradually migrate old docs in GitHub to the Docs repository.

 6. Regular meetings for the team that include triaging the W&A repo. [Smaller task: update repo with new tags]

 7. Continuous review of incoming work; create reports showing response time and regularly reflect on those metrics.

 8. Define Website Apprentice & mentorship role.

 9. Create updated process for Web & Apps Team Rep to Mindshare and implement.

Kaynaklar

 1. Badges team to create badges. FCAIC and Design team for team swag. #action riecat

 2. Developers working on møte. Infra team or CPE for updating where it runs. Rick to mentor in porting Spins website?

 3. Program management team to help with documented processes. (#action bcotton). Docs skills to update team docs.fp.o website (#action relrod+jwf).

 4. OSPO and CPE list of existing apps. Someone to build a comprehensive map. Designers to work on best pratices for unified UX.

 5. Fedora Docs team for documentation operations ("doc ops"). Websites & Apps team to maintain the documentation content.

 6. The team and people interested in doing the triage work. Program Management team may help here too?

 7. As #6!

 8. Interested team members. Mentorship training provided by Council.

 9. Mindshare team to help onboarding. Someone to update docs in project docs.