Temsilciler

Temsilcinin sorumlulukları, ekibi Mindshare komitesinde temsil etmeyi ve onlarla birlikte çalışan diğer gruplar/ekipler/SIG’lerle işbirliği yapmayı içerir. İki ekip arasında bir köprü görevi gören temsilcinin makul miktarda zaman ayırması ve iyi iletişim becerilerine sahip olması beklenmektedir.

Temsilciler

Mevcut temsilci

Önceki temsilciler

Sorumluluklar

Temsilciler, ekip ile Mindshare arasındaki iletişimin akmasını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir. Bir Mindshare temsilcisi olarak aşağıdaki faaliyetlerde görev alacaksınız:

 • Fedora-mindshare IRC/Matrix kanalının haftalık buluşmalarına katılım sağlamak

 • Fedora-mindshare Pagure reposunda, talepleri incelemek ve yorum yapmak

 • En etkili kararların alınmasını sağlamak için diğer ekiplerden temsilcilerle yakın bir şekilde çalışmak

 • Mindshare Komitesi’ne değerli katkılarda bulunmak

 • En iyi pratikleri paylaşmak: Mindshare’in hedeflerinden biri de en iyi pratiklerin paylaşılmasının önündeki engelleri kaldırmaktır

 • Ekibin temsil edildiğinden emin olmak ve karşılaşabilecekleri zorlukları veya engelleri Mindshare toplantılarına taşımak

 • Fedora bütçesinin tüm konumlarda verimli bir şekilde yönetildiğinden emin olmak

 • Fedora topluluğunun ihtiyaçlarını, sorunlarını ve umutlarını dinlemek ve bunları Mindshare Komitesi’ne iletmek

Hizmet süresi

Hizmet iki Fedora sürüm döngüsü ya da bir yıl sürecektir. Ancak, Temsilci olarak görev yapan kişilerin kişisel durumlarına bağlı olarak, süreler daha kısa veya daha uzun olabilir. Temsilci(ler), Mindshare Komitesi veya Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibinin temsilciliği değiştirmek istemesi durumunda, uygun bir gerekçe göstermeleri gerekir. Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibi daha sonra SOP’a göre yeni bir temsilci seçecektir.

Seçim

Bu bölümde temsilcilerin aday gösterilmesi ve seçilmesi süreci özetlenmektedir. Aşağıda özetlenen seçim prosedürü; mevcut bir temsilci, Mindshare komitesi veya Fedora Konseyi temsilcilerin rotasyonunu talep ettiğinde başlar.

Adaylık

Potansiyel delegelerin kendilerini aday göstermeleri için iki haftalık bir süreleri olacaktır. Adaylar kendi kendilerini aday gösterebilir veya Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibinin diğer üyelerinin onayı ile aday gösterilebilir. Adayların söz konusu ekibin üyesi olması, çeşitli Fedora alt projeleri hakkında temel bir anlayışa sahip olması ve temel yükümlülükleri tamamlamak için yeterli zamana sahip olması gerekmektedir.

Hiçbir aday bulunamazsa, Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibi Mindshare Komitesi ile işbirliği yaparak arama mesajını uzatacak ve daha fazla süre talep edecektir. Bundan sonra da aday bulunamazsa, yeni bir temsilci bulunana kadar rol mevcut Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibi üyeleri arasında rotasyona tabi tutulacaktır.

Birlikte çalışacağınız ekipler

 • Fedora Mindshare

 • Web Siteleri ve Uygulamalar Ekibi ve Alt Ekipler

 • Gerektiğinde diğer çeşitli Outreach ekipleri