Documentation for a newer release is available. View Latest

Zpětná vazba

Děkujeme vám za čas, který jste věnovali poskytnutí vašich připomínek, návrhů nebo zpráv o chybách komunitě Fedory; pomáhá to zlepšit stav Fedory, Linuxu a svobodného softwaru v rámci celého světa.

Poskytnutí zpětné vazby na software Fedory

To provide feedback on Fedora software or other system elements, please refer to Bugs And Feature Requests. A list of commonly reported bugs and known issues for this release is available from Common F26 Bugs on the wiki.

Poskytnutí zpětné vazby na Poznámky k vydání

Domníváte-li se, že tyto poznámky k vydání lze jakkoliv vylepšit, můžete poskytnout svou zpětnou vazbu přímo autorům. Existuje několik způsobů, jak poskytnout zpětnou vazbu, dle přednosti:

  • If you have a Fedora account, edit content directly at Docs-Beats page on the wiki.

  • Fill out a bug request using http://pagure.io/ - This link is ONLY for feedback on the release notes themselves. Refer to the admonition above for details.

  • Zašlete zprávu elektronické pošty na adresu relnotes@fedoraproject.org.