Documentation for a newer release is available. View Latest

Úvod

Příručka se zabývá instalací Fedory, linuxové distribuce postavené na svobodném a open-source softwaru. Pomáhá s instalací Fedory na stolní počítače, laptopy a servery. Instalační systém je snadno použitelný, i přesto že nedisponujete žádnou znalostí Linuxu nebo počítačových sítí. Zvolíte-li výchozí možnosti, poskytne vám Fedora plně funkční operační systém s prostředím pracovní plochy, vč. aplikací zaměřených na produktivitu, pomocných programů pro Internet a nástrojů pracovní plochy.

Tento dokument podrobně rozebírá plnou škálu instalačních možností, včetně těch, které se vztahují pouze na omezené či neobvyklé podmínky. Pochopení všech témat popsaných v tomto dokumentu není nezbytné, abyste ve většině případů provedli instalaci úspěšně.

Východiska

O Fedoře

Přejete-li si zjistit více o Fedora, navštivte Webové stránky Projektu Fedora. Další dokumentace popisující ostatní témata související s Fedora je k dispozici v Dokumentaci Fedora. Viz také Wiki stránky Projektu Fedora.

Získání další pomoci

Narazíte-li na jakýkoliv problém, který není řešen v dokumentaci, lze získat radu od členů komunity - vývojářů, uživatelů a dalších. Existuje mnoho způsobů, jak získat pomoc: webové stránky Zeptejte se Fedory, elektronické poštovní konference, fóra nebo IRC. Shrnutí dostupných zdrojů viz wiki stránka Fedora Komunikace a získání pomoci.

O tomto dokumentu

Cíle

Příručka čtenáři pomůže:

  • Pochopit, kde nalézt distribuci Fedora online

  • Vytvořit konfigurační údaje, které umožní počítači zavést Fedora do paměti po svém spuštění

  • Porozumět a používat instalační program Fedora

  • Dokončit základní poinstalační nastavení systému Fedora

Příručka nepokrývá používání Fedora. Chcete-li zjistit, jak nainstalovaný systém Fedora používat, viz další příručky v Dokumentaci Fedory.

Cílová skupina

Příručka je určena uživatelům Fedora na všech úrovních zkušeností. Přestože popisuje instalační proces a mnohé jeho možnosti daleko podrobněji, než většina uživatelů pravděpodobně potřebuje. Na to abyste nainstalovali Fedora na počítač, není nutné přečíst a porozumět celému dokumentu. Dokument bude nejspíše nápomocen i zkušeným uživatelům při provádění pokročilých a méně obvyklých instalací.