Příprava bootovacího nosiče

Dokumentační tým Fedory Verze unknown Last review: currently slightly out of date

Obrazy Fedory jsou hybridními obrazy ISO a lze je použít k vytvoření instalačního nosiče jak z disku optického, tak USB, který lze spustit (angl. boot) na systémech BIOS i UEFI.

Fedora Media Writer

Fedora Media Writer byl významně vylepšen a nyní je oficiálním, otestovaným a podporovaným způsobem vytvoření bootovacího nosiče. Fedora Media Writer podporuje Linux, macOS i Windows. Zjednodušuje vytvoření bootovacího nosiče USB pro instalaci Fedory (nebo jiných operačních systémů). Použití Fedora Media Writeru se velmi doporučuje, i když ostatní software pro vytvoření nosičů z USB může fungovat rovněž.

Několik nových přídavků ve Fedora Media Writeru jsou důvodem, že Fedoru Workstation a Server lze snadno a rychle najít ve výběru na hlavní obrazovce. Další možnosti jsou k dispozici, klepnete-li na tlačítko Vlastní obraz, které nabídne výběr různých spinů Fedory, jako je Xfce nebo Mate.

Z minulosti jsou oblíbené univerzální nástroje, jako např. Unetbootin, pro vytvoření instalačních USB z obrazů ISO určených pro optické nosiče. Obvykle rozbalením souborů z obrazu vytvoří souborový systém na disku USB a zapíší na něj i zaváděcí program syslinux.

Tyto metody obcházejí nastavení zaváděcího programu vestavěná do obrazů Fedory, které jsou diskově předrozdělené a navržené tak, aby se spustily jak na systémech UEFI s povoleným SecureBoot, tak na systémech BIOS, a proto jejich výsledné fungování s obrazy Fedory nelze považovat za jednotné, zejména na systémech UEFI.

Nejlepších výsledků dosahují pomocné programy, které využívají přímou metodu zápisu a nemění obraz Fedory.

Vždy si řádně vše promyslete, než zapíšete obraz na zařízení. Metody tvorby nosičů zde popsané jsou destruktivní. Všechna data na klíčence USB jsou během zapisovacího procesu odstraněna, proto se ujistěte, že jste si všechna data na klíčence USB zazálohovali. Ujistěte se dvakrát, že jste vybrali správné zařízení pro zápis obrazu!

Instalace a spuštění Fedora Media Writeru

Na Fedoře

Od Fedory 25 je Fedora Media Writer k dispozici ve výchozím repozitáři. Pro nainstalování jeho balíčku lze použít dnf.

 1. Fedora Media Writer nainstalujte příkazem:

  $ sudo dnf install mediawriter
 2. Fedora Media Writer spusťte příkazem:

  $ mediawriter

  nebo v Gnome 3 přejděte na Činnosti a poté klepněte na Fedora Media Writer.

Na ostatních Linuxových distribucích

Nejlepším způsobem, jak nainstalovat Fedora Media Writer na různých Linuxových distribucích, je použít připravený balíček Flatpak. Balíček lze získat na oficiálním repozitáři Flatpak Flathub.org.

 1. Chcete-li si nastavit Flatpak na svém Linuxovém systému, postupujte dle pokynů na stránce Flatpak documentation.

 2. Spusťte aplikaci:

  $ sudo mediawriter

Na Windows

 1. Stáhněte si nejnovější soubor s instalačním programem pro Windows ze stránek Projektu Fedora. Server automaticky zjistí spuštěný systém a nabídne vám správný instalační soubor pro vaši verzi Windows.

 2. Instalaci spustíte poklepáním na instalační soubor a poté pokračujte dle průvodce s nastavením. Pokud si tak zvolíte, průvodce vám umožní úpravu instalovaného softwaru.

 3. Aplikaci spustíte klepnutím na ikonu programu.

  Ve Windows 8 a 10 naleznete Fedora Media Writer v nabídce Všechny aplikace pod písmenem F. Ve Windows 10 lze pouze napsat Fedora Media Writer do vyhledávacího okna na liště úloh.

Na macOS

 1. Stáhněte si nejaktuálnější obraz disku Macintosh (balíček bude mít příponu .dmg) z odkazu:https://getfedora.org[GetFedora.org]. Server automaticky odhalí spuštěný systém a nabídne správný balíček pro váš macOS.

 2. Otevřete soubor .dmg a stiskněte a držte stisknutou klávesu kbd:[Ctrl], zatímco klepnete na aplikaci Fedora Media Writer.

 3. Klepněte na “Otevřít” v nabídce vyskakovacího okna.

 4. Klepněte na tlačítko “Otevřít” v potvrzovacím dialogu, pokud se zobrazí.

Zápis obrazu ISO na nosič USB.

 1. Vyberte edici Fedory, pro kterou si přejete vytvořit spouštěcí USB disk.

  Obrázek hlavní obrazovky Fedora Media Writeru
  Obrázek 1. Hlavní obrazovka Fedora Media Writeru: Vyberte svou edici Fedory

  Hlavní výběr vás nechá vybrat jednu z výchozích edicí Fedory, Fedoru Workstation nebo Server. Fedora Media Writer zobrazí o edicích více informací, předtím než lze pokračovat se stažením obrazu vytvoření USB. Lze vybrat i jinou architekturu, pokud zvolíte Další varianty.

 2. Abyste pokračovali dále, zvolte “Vytvořit spustitelné USB”.

  Obrázek obrazovky Fedora Media Writeru s informacemi o distribuci
  Obrázek 2. Informace o distribuci Fedora Media Writeru

  Fedora Media Writer automaticky stáhne ISO. Pokud jste stáhli ISO již předtím do adresáře Stažené, bude ihned nabídnut k použití.

  Obrázek automatického stahování ve Fedora Media Writeru
  Obrázek 3. Automatické stažení ve Fedora Media Writeru
 3. Zasuňte USB disk, ze kterého chcete vytvořit spouštěcí nosič.

 4. Zápis obrazu na nosič proběhne po klepnutí na červené tlačítko btn:[Zapsat na disk].

  Obrázek červeného tlačítka zapsat na disk Fedora Media Writeru
  Obrázek 4. Zápis na USB zařízení ve Fedora Media Writeru

Další metody vytvoření spustitelného USB

Použití Fedora Media Writeru se doporučuje každému, neboť nabízí spolehlivý způsob vytvoření spustitelného USB pro instalaci Fedory.

Nicméně někteří zkušení uživatelé mohou dávat přednost provést proces vytvoření ručně. Rozhodnete-li se pro tento způsob, musíte stáhnout instalační obraz a použít aplikaci pro jeho zápis na USB klíčenku.

Pokud stáhnete a ověříte instalační obrazy ručně, lze je stále zapsat na USB klíčenku použitím Fedora Media Writeru.

Stažení spouštěcích a instalačních obrazů

Projekt Fedora nabízí různé Edice zaměřené na některé zvláštní případy užití. Vyberte si Edici Fedory, která vám vyhovuje nejlépe. Můžete si rovněž sestavit svojí vlastní edici přizpůsobením Fedory po její instalaci a za použití souboru kickstart, jak je popsáno ve Vytvoření souboru kickstart.

Instalace pomocí souboru kickstart vyžaduje typ nosiče netinstall (instalace po síti), nebo přímou instalační spouštěcí metodu, jako je PXE; soubory kickstart nejsou podporovány spustitelnými obrazy.

Více o Fedora Workstation, Fedora Cloud, Fedora Server a dostupných typech nosičů si přečtěte ve Stažení Fedory.

Lze si rovněž vybrat Fedora Spin, který obsahuje oblíbené alternativy prostředí pracovní plochy (desktop) nebo nástroje pro specializované úlohy viz odkaz:https://spins.fedoraproject.org[].

Ověření staženého obrazu

Jelikož přenosové chyby nebo jiné problémy mohou poškodit obraz Fedory, který jste stáhli, je důležité ověřit jeho neporušenost. Poté, kdy jsou obrazy vytvořeny, je na nich provedena operace složitého matematického algoritmu, jejímž výsledkem je hodnota nazývaná kontrolní součet (checksum). Operace je natolik dostatečně složitá, že kterákoliv změna původního souboru vyústí v odlišný kontrolní součet.

Výpočtem kontrolního součtu obrazu na vašem počítači a porovnáním jeho hodnoty s původním kontrolním součtem si lze ověřit, že obraz nebyl záměrně změněn či jinak poškozen. Původní kontrolní součty jsou k dispozici na https://getfedora.org/security/ a ukázkou jejich neporušenosti jsou podpisy gpg.

Ověření kontrolního součtu na systémech Windows

 1. Stáhněte si obraz Fedory vaší volby z https://getfedora.org/ a příslušný soubor kontrolního součtu z https://getfedora.org/security/

 2. Otevřete sezení powershell.

 3. Přejděte do adresáře obsahujícího stažené soubory.

  > cd $HOME\Stažené\
  > ls
  
  Adresář: C:\Users\Pete\Downloads
  
  Mode        LastWriteTime     Length Name
  ----        -------------     ------ ----
  -a---    11/25/2014 12:39 PM      272 Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM
  -a---    11/25/2014 12:39 PM   2047868928 Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso
 4. Načtěte do paměti zdroje potřebné pro výpočet kontrolního součtu.

  > $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
  > $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
  > $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
  > $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
 5. Vypočtěte kontrolní součet staženého obrazu. Bude to chvilku trvat!

  > $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
 6. Porovnejte vypočítaný kontrolní součet s očekávaným kontrolním součtem.

  > echo "Download Checksum: $download_checksum"
  > echo "Expected Checksum: $expected_checksum"
  > if ( $download_checksum -eq "$expected_checksum" ) {
  echo "Checksum test passed!"
  } else {
  echo "Checksum test failed."
  }

Ověření kontrolního součtu na systémech Linux a macOS

 1. Stáhněte si obraz Fedory vaší volby z odkazu:https://fedoraproject.org/get-fedora.org[] a příslušný soubor kontrolního součtu z https://getfedora.org/security/

 2. Otevřete okno terminálu a přejděte do adresáře se staženými soubory.

  $ cd ~/Downloads
 3. Použijte vhodný program pro ověření kontrolního součtu obrazu.

  • Pro Linux:

   $ sha256sum -c *CHECKSUM
  • Pro macOS:

   $ grep '^SHA256' *-CHECKSUM | awk -F '[()=]' '{ print $4 " " $2 }' | shasum -a 256 -c

Zápis obrazů na USB nosič

Vytvoření USB nosiče s GNOME Disky

 1. Na systému s GNOME, nebo s nainstalovaným balíčkem gnome-disk-utility, otevřete Disky ze systémové nabídky.

 2. V levém sloupci klepněte na vaše zařízení USB.

 3. Klepněte na ikonu nabídky v pravém horním rohu okna a zvolte možnost Obnovit z obrazu disku.

 4. Přejděte na váš soubor obrazu a klepněte na Spustit obnovu…​. Po několika minutách proces oznámí své dokončení a váš instalační nosič je připraven k použití.

Vytvoření USB nosiče na příkazové řádce Linuxu

 1. Otevřete okno terminálu a zasuňte USB disk.

 2. Zjistěte název zařízení (device node) přidělený disku. V následujícím příkladu se disk nalézá pod názvem sdd.

  $ dmesg|tail
  [288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
  [288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
  [288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
  [288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
  [288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
  [288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  [288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
  [288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access   Generic STORAGE DEVICE  9228 PQ: 0 ANSI: 0
  [288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
  [288961.876382] sd 6:0:0:0: sdd Attached SCSI removable disk
 3. Pro zápis obrazu použijte program dd.

  # dd if=/cesta/k/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd

  Velkou pozornost věnujte zdrojovému (if=) a cílovému (of=) zařízení. Příkaz dd smaže všechna data na cílovém zařízení. Uděláte-li zde chybu, můžete přijít o důležitá data.

Vytvoření spustitelného CD nebo DVD

Mimo vytvoření spustitelného USB flash disku, lze použít získaný obraz ISO rovněž k vytvoření spustitelného optického nosiče (CD nebo DVD). Tento přístup může být nezbytný v případě instalace Fedory na starší systémy, které nelze spustit z USB.

Kroky, které je nutné provést k vypálení spustitelného CD nebo DVD z obrazu ISO se liší na použitém vypalovacím softwaru. Následující postup nabízí pouze obecný přehled.

 1. Vložte prázdné CD nebo DVD do vypalovací mechaniky vašeho systému.

 2. Otevřete vypalovací software svého systému - např. Brasero na systému Fedora s prostředím pracovní plochy GNOME, nebo Nero na systémech Windows. V hlavní nabídce programů vyberte program, který vám umožní vypálit obraz ISO na disk. Například v Braseru je touto možností Vypálit obraz v hlavní nabídce na levé straně okna.

 3. Na výzvu vyberte ISO obraz Fedory, který chcete vypálit, a vypalovací mechaniku s vloženým prázdným CD nebo DVD (máte-li mechanik více).

 4. Potvrďte svůj výběr a počkejte na dokončení vypálení disku.