Fedora Liderliği

Fedora Projesi, toplumun her kesiminden katılımcılar tarafından yönetmektedir. Fedora’nın farklı fonksiyonel alanları, zaman içinde kendi resmi (ya da gayri resmi) liderliklerini geliştirir, inşa eder ya da parçalara ayırırlar. Fedora açık kaynaklı bir proje olduğundan, yeni katılımcıları sorunları tanımlamaları, çözümleri bulmaları ve sonuçları elde etmek için diğer üyelerle işbirliği yapmaları için teşvik ediyoruz. Topluluğumuz, yetenekli liderleri kendi arasında tanır ve yetkilendirir.

Fedora Projesi, aşırı sürüncemede bırakmadan karar vermeyi sağlayan ince bir yönetim katmanına sahip olmayı hedeflemektedir.

Aşağıdakiler, Fedora’daki mevcut liderlik gruplarının örnekleridir.

Fedora Konseyi

council badge

Fedora Konseyi, Fedora’daki en üst yönetim ve liderlik organıdır, ve Fedora topluluğu içinden atanmış ve seçilmiş üyelerden oluşur. Konsey hakkındaki büyüklük, yapılanma ve ilerisini planlama gibi detaylar Fedora Konsey Tüzüğünde bulunmaktadır.

Fedora Projesi Lideri (veya "FPL") Konsey başkanı olarak görev yapmaktadır.

Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi

Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi (genellikle "FESCo" olarak bilinir), Konsey tarafından Fedora dağıtımının teknik özelliklerini ve Fedora Projesi’ndeki politikanın belirli uygulamalarını yönetmek için yetkilendirilen topluluk tarafından seçilen bir organdır. FESCo, üyeleri ve politikaları hakkında daha fazla bilgiyi FESCo bölümünde bulabilirsiniz.

Fedora Mindshare Komitesi

Mindshare Komitesi, kullanıcı ve katılımcı topluluğunun büyümesi ve desteklenmesi için liderliği temsil etmektedir.

Diğer gruplar

Yukarıdaki liste, yetkilendirilen topluluk üyeleri gruplarının tam bir listesi değildir. Diğer gruplar da Fedora’nın belirli kısımlarını yönlendirmekte, ilgili takımlar tarafından yetkilendirilmekte ve desteklenmektedir. Yukarıdaki liste, Fedora Projesi’nin büyük bölümünü etkileyen politika veya uygulama konularında en çok çalışan üç liderlik grubunu göstermektedir.

Topluluk üyeleri, Fedora’yı kendileri için önemli olan konularda yönlendirmeye her zaman teşvik edilmekte, böylece proje genelinde yönetimsel ek yükler en aza indirilmektedir.

Çalışma Grupları

Fedora Sürümleri — şu anda, Atomic, Server, ve Workstation, — ve bazen Fedora Projesi Hedefleri, Çalışma Grupları tarafından yönlendirilmektedir. Bu gruplar FESCo, Mindshare veya Konsey’in bağımsız alt komiteleridir. Resmi üyelik ve karar alma süreçlerine sahiptirler, ancak genel olarak üyeliğin aktif katkıda bulunanları içermesi amaçlanmakta ve karar verme gücü bunu yansıtmaktadır. Çalışma Grubununda bir koltuk sahibi olmak, Sürümler veya Hedefler çalışmasına anlamlı bir şekilde katılmak için zorunlu değildir.

Alt projeler

Alt projeler, genel Fedora şemsiyesi altında uzun süredir devam eden başlıca çalışma alanlarıdır. Her alt projenin kendi yönetimi bulunmaktadır.

Özel İlgi Grupları

Özel İlgi Grupları veya “ÖIG’ler” çok daha az resmidir. Bir ÖİG oluşturma işleminde bürokrasi yoktur. Farklı ÖİG’ler farklı yapılara sahiptir; bazıları resmi oylamayı kullanır, bazıları kullanmaz. Bazı ÖİG’ler sonunda alt projeler haline gelebilir; diğerleri için hafif çerçevede olmak mükemmeldir.