Documentation for a newer release is available. View Latest

Příprava na instalaci

Tato kapitola popisuje nutné kroky před zahájením instalace. Ne každý krok je nutné přísně dodržet - např. plánujete-li využít možnosti výchozí instalace, nepotřebujete shromáždit informace o systému, jako jsou jmenovky diskových zařízení/UUID, nebo informace o síti, jako je adresa IP systému. Přesto byste si měli tuto kapitolu projít, neboť popisuje rovněž dostupné typy instalačních nosičů a jak připravit zaveditelné nosiče a instalační zdroje.

Přejít na novější verzi, nebo instalovat?

Máte-li již Fedoru nainstalovanou z dříve a tuto instalaci chcete povýšit na vyšší (aktuální) verzi, existují dva základní způsoby, jak toho dosáhnout:

Automatický přechod na vyšší verzi použitím příkazu dnf system upgrade

Upřednostňovaným způsobem, jak povýšit systém na novou verzi je automatické povýšení pomocí pomocného programu dnf system upgrade. Informace o automatickém přechodu na vyšší verzi viz wiki stránka Fedory dnf system upgrade.

Ruční reinstalace

You can upgrade to the latest version of Fedora manually instead of relying on dnf system upgrade. This involves booting the installer as if you were performing a clean installation, letting it detect your existing Fedora system, and overwriting the root partition while preserving data on other partitions and volumes. The same process can also be used to reinstall the system, if you need to. For detailed information, see Manual System Upgrade or Reinstallation.

Před provedením přechodu na vyšší verzi nebo reinstalace systému si vždy vytvořte zálohu dat, bez ohledu na metodu, kterou si zvolíte.

Downloading Boot and Installation Images

The Fedora Project offers different Editions tailored for some specific use cases. Choose the Fedora Edition best for you, or you can build your own by customizing after the installation, or by using a kickstart file as described in Creating a Kickstart File. Kickstart installation requires the netinstall media type, or a direct installation booting method such as PXE; kickstarts are not supported with live images.

Read more about Fedora Workstation, Fedora Cloud, Fedora Server and the available media types in Downloading Fedora.

You can also choose a Fedora Spin featuring favorite alternative desktops or tools for specialized tasks at http://spins.fedoraproject.org.

Verifying the Downloaded Image

Because transmission errors or other problems may corrupt the Fedora image you have downloaded, it is important to verify the file’s integrity. After the images are created, an operation is performed on the file that produces a value called a checksum using a complex mathematical algorithm. The operation is sufficiently complex that any change to the original file will produce a different checksum.

By calculating the image’s checksum on your own computer and comparing it to the original checksum, you can verify the image has not been tampered with or corrupted. The original checksum values are provided at https://fedoraproject.org/verify, and are gpg signed to demonstrate their integrity.

Verifying checksums on Windows systems
Verifying checksums on Windows systems
 1. Download the Fedora image of your choice from https://fedoraproject.org/get-fedora and the corresponding checksum file from https://fedoraproject.org/verify

 2. Open a powershell session.

 3. Change to the directory containing the downloaded files.

  > cd $HOME\Downloads\
  > ls
  
  Directory: C:\Users\Pete\Downloads
  
  Mode        LastWriteTime     Length Name
  ----        -------------     ------ ----
  -a---    11/25/2014 12:39 PM      272 Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM
  -a---    11/25/2014 12:39 PM   2047868928 Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso
 4. Load the resources required to calculate the checksum.

  > $image = "Fedora-Server-DVD-x86_64-21.iso"
  > $checksum_file = "Fedora-Server-21-x86_64-CHECKSUM"
  > $sha256 = New-Object -TypeName System.Security.Cryptography.sha256CryptoServiceProvider
  > $expected_checksum = ((Get-Content $checksum_file | Select-String -Pattern $image) -split " ")[0].ToLower()
 5. Calculate the downloaded image’s checksum. This will take a while!

  > $download_checksum = [System.BitConverter]::ToString($sha256.ComputeHash([System.IO.File]::ReadAllBytes("$PWD\$image"))).ToLower() -replace '-', ''
 6. Compare the calculated checksum to the expected checksum.

  > echo "Download Checksum: $download_checksum"
  > echo "Expected Checksum: $expected_checksum"
  > if ( $download_checksum -eq "$expected_checksum" ) {
  echo "Checksum test passed!"
  } else {
  echo "Checksum test failed."
  }
Verifying checksums on Linux and OSX systems
Verifying checksums on Linux and OSX systems
 1. Download the Fedora image of your choice from https://fedoraproject.org/get-fedora and the corresponding checksum file from https://fedoraproject.org/verify

 2. Open a terminal window, and navigate to the directory with the downloaded files.

  $ cd ~/Downloads
 3. Use the appropriate utility to verify the image checksum.

  • For Linux:

   $ sha256sum -c *CHECKSUM
  • For OSX:

   $ shasum -a 256 -c *CHECKSUM

Příprava zaveditelného nosiče

Obrazy Fedory jsou hybridní obrazy ISO a lze je použít k vytvoření instalačního nosiče jak z disku optického, tak USB, který lze zavést jak ze systému BIOS, tak UEFI.

Fedora Media Writer and Universal USB Creators

Fedora Media Writer has been improved and is now the default way to make bootable media. Fedora Media Writer supports Linux, Mac, and Windows. It is an easy way to make bootable USB media to install Fedora (or other operating systems). While use of Fedora Media Writer is strongly encouraged, other USB media creation software can work as well.

Some of the new additions to Fedora Media Writer are that Fedora Workstation and Server are the first choices on the main screen. However more choices are available if you select the button below "Custom OS". Options like Fedora Spins will appear. Fedora Spins such as XFCE and Mate will be selectable.

Universal USB creation tools such as Unetbootin are a historically popular way to create USB installers from ISOs intended for optical media. They typically function by creating a filesystem on the USB drive, extracting files from the image, and writing syslinux bootloader to the device.

These methods circumvent the boot-loader configuration built into Fedora images, which are pre-partitioned and designed to boot on UEFI systems with SecureBoot enabled as well as BIOS systems. They do not produce a consistent result with Fedora’s images, especially for use with UEFI systems.

Utilities that use a direct write method, and do not modify the Fedora image, will produce the most consistently successful results.

Be sure you choose the right device!

Most media creation methods in this section are destructive. Ensure you do not need any data on the USB stick, and double check you have chosen the correct device before continuing.

Creating USB Media on Windows
 1. Download the latest Windows Installer file from Marin Briza’s github page: https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases.

 2. Run the installation by double clicking it, and then clicking next through the set-up wizard. The Wizard gives you the options to customize the software’s installation if you choose to.

 3. In Windows 8 and 10, the application will be under "all apps" under F for Fedora Media Writer. Or in Windows 10, you can just type Fedora Media Writer in the search box on the task bar.

 4. Select the Fedora Edition you wish to make a bootable USB drive for.

  Image of Fedora Media Writer Main Screen
  Obrázek 1. Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora
 5. If you choose one of the beginning default Fedora editions, such as Fedora workstation or server. Fedora Media Writer will give you information and details about it before you proceed with the download and USB creation. For Fedora Workstation, you can choose a different architecture, such as 32bit if you select "other architectures". Otherwise select "Create Live USB" to proceed.

  Image of Fedora Media Writer Distro Information Screen
  Obrázek 2. Fedora Media Writer Distro Information
 6. Fedora Media Writer will automatically download the ISO for you, but if you all-ready have it in your Downloads directory it will be immediately available to use.

  Image of Fedora Media Writer Automatic Download
  Obrázek 3. Fedora Media Writer Automatic Download
 7. After the download completes, or when Fedora Media Writer is ready. Plug in a USB drive you wish to use as a bootable media.

 8. Click the red "Write to disk" button.

  Image of Fedora Media Writer write to device red button
  Obrázek 4. Fedora Media Writer Write to USB Device
Creating USB Media with Fedora Media Writer.
 1. On Fedora 25 or later, you can download Fedora Media Writer with the command:

  $ sudo dnf install mediawriter
 2. You can call Fedora Media Writer by issuing the command:

  $ sudo mediawriter

  or in Gnome 3 by selecting Activities, then selecting Utilities, and then selecting Fedora Media Writer.

 3. Select the Fedora Edition you wish to make a bootable USB drive for.

  Image of Fedora Media Writer Main Screen
  Obrázek 5. Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora
 4. If you choose one of the beginning default Fedora editions, such as Fedora workstation or server. Fedora Media Writer will give you information and details about it before you proceed with the download and USB creation. For Fedora Workstation, you can choose a different architecture, such as 32bit if you select "other architectures". Otherwise select "Create Live USB" to proceed.

  Image of Fedora Media Writer Distro Information Screen
  Obrázek 6. Fedora Media Writer Distro Information
 5. Fedora Media Writer will automatically download the ISO for you, but if you all-ready have it in your Downloads directory it will be immediately available to use.

  Image of Fedora Media Writer Automatic Download
  Obrázek 7. Fedora Media Writer Automatic Download
 6. After the download completes, or when Fedora Media Writer is ready. Plug in a USB drive you wish to use as a bootable media.

 7. Click the red "Write to disk" button.

  Image of Fedora Media Writer write to device red button
  Obrázek 8. Fedora Media Writer Write to USB Device
Creating USB Media on Macintosh
 1. Download the latest Macintosh Disk Image (the package will have a .dmg extension) from Marin Briza’s github page: https://github.com/MartinBriza/MediaWriter/releases.

 2. Open the .dmg file and copy the mediawriter file into your applications folder.

 3. Navigate to your applications directory, and then launch the mediawriter app.

 4. Mac OS will then ask if you are sure you want to open the file (it is from the internet after all), select "Open" to run the program.

 5. Select the Fedora Edition you wish to make a bootable USB drive for.

  Image of Fedora Media Writer Main Screen
  Obrázek 9. Fedora Media Writer Main Screen: Choose your Edition of Fedora
 6. If you choose one of the beginning default Fedora editions, such as Fedora workstation or server. Fedora Media Writer will give you information and details about it before you proceed with the download and USB creation. For Fedora Workstation, you can choose a different architecture, such as 32bit if you select "other architectures". Otherwise select "Create Live USB" to proceed.

  Image of Fedora Media Writer Distro Information Screen
  Obrázek 10. Fedora Media Writer Distro Information
 7. Fedora Media Writer will automatically download the ISO for you, but if you all-ready have it in your Downloads directory it will be immediately available to use.

  Image of Fedora Media Writer Automatic Download
  Obrázek 11. Fedora Media Writer Automatic Download
 8. After the download completes, or when Fedora Media Writer is ready. Plug in a USB drive you wish to use as a bootable media.

 9. Click the red "Write to disk" button.

  Image of Fedora Media Writer write to device red button
  Obrázek 12. Fedora Media Writer Write to USB Device
Creating USB media with GNOME Disks
 1. On a system with GNOME, or with the gnome-disk-utility package installed, open Disks using the system menu.

 2. Click your USB device in the left column.

 3. Click the menu icon in the upper right corner of the window, and choose the Restore Disk Image option.

 4. Navigate to your image file and click Start Restoring. After a few minutes, it will report the process is complete and your installation media will be ready to use.

Creating USB Media on the Linux command line
 1. Open a terminal window and insert the usb drive.

 2. Find the device node assigned to the drive. In the example below, the drive is given sdd.

  $ dmesg|tail
  [288954.686557] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=2
  [288954.686559] usb 2-1.8: Product: USB Storage
  [288954.686562] usb 2-1.8: SerialNumber: 000000009225
  [288954.712590] usb-storage 2-1.8:1.0: USB Mass Storage device detected
  [288954.712687] scsi host6: usb-storage 2-1.8:1.0
  [288954.712809] usbcore: registered new interface driver usb-storage
  [288954.716682] usbcore: registered new interface driver uas
  [288955.717140] scsi 6:0:0:0: Direct-Access   Generic STORAGE DEVICE  9228 PQ: 0 ANSI: 0
  [288955.717745] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
  [288961.876382] sd 6:0:0:0: sdd Attached SCSI removable disk
 3. Use the dd utility to write the image. Make sure you have the right drive!

  # dd if=/path/to/Fedora-Live-Security-x86_64-21.iso of=/dev/sdd
Creating a Boot CD or DVD

In addition to creating a bootable USB flash drive, you can also use the provided ISO images to create bootable optical media (a CD or DVD). This approach may be necessary when installing Fedora on an older system which can not boot from USB.

The exact steps you need to take to burn a bootable CD or DVD from an ISO image will vary depending on what disc burning software you use. This procedure only offers a general overview.

 1. Insert a blank CD or DVD into your system’s CD or DVD burner.

 2. Open your system’s burning software - for example, Brasero on Fedora systems with GNOME desktop environment, or Nero on Windows systems. In the software’s main menu, find an option which lets you burn an ISO image to a disc. For example, in Brasero, this option is Burn image in the main menu on the left side of the window.

 3. When prompted, select the ISO image of Fedora to be burned, and the CD or DVD burner with a blank disc inside (if you have more than one drive).

 4. Confirm your selection, and wait for the disc to be burned.