Historie změn

Číslování změn se vztahuje k vydání tohoto dokumentu, nikoliv k číslu verze Fedory.

1.5-0

Út, 30. říj 2018, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Fedora 29 veřejné vydání

 • Všechny externí odkazy jsou, kde je to účinné, nyní převedeny na HTTPS (issue 3)

 • Odstraněna zmínka o záchranném obrazu, který již není k dispozici (issue 4)

 • Nové příkazy a volby Kickstart: url, network --bindto=, a volby týkající se LUKS pro autopart, part, logvol a raid.

 • Kickstart příkaz authconfig je nyní označen za zastaralý a nahrazen příkazem authselect (issue 6)

 • Nové volby spuštění: inst.stag2.all=, inst.ks.all=, inst.xtimeout=, inst.decorated=

 • Aktualizace kapitoly Fedora Media Writer (issue 7)

 • Aktualizace instrukcí pro ověření obrazu na počítačích Mac (issue 15)

 • Různé změny související s novým publikačním systémem

1.4-0

Pondělí 20. června 2016, Clayton Spicer (cspicer@redhat.com)

 • Fedora 24 Final release

 • Added boot option inst.nosave=

 • Oprava překlepů

1.3-0

Pondělí 2. listopadu 2015, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Fedora 23 Final release

 • Kickstart commands and boot options updated for F23

 • Many typo fixes

1.2-0

Mon May 25 2015, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.cogm)

 • Fedora 22 Final release

 • References to Yum replaced with DNF (the new default package manager)

 • Updates in boot options: inst.dnf replaced with inst.nodnf, added inst.kdump_addon=

 • Updates in Kickstart: %anaconda, %addon, sshkey, pwpolicy

 • Added the Kdump screen to the GUI docs

1.1-2

Sun Dec 21 2014, Zach Oglesby (zach@oglesby.co)

 • Fixed Windows checksum steps, BZ#1175759

1.1-1

Mon Dec 15 2014, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Fixes in Boot Options: inst.headless is deprecated, inst.askmethod moved from removed to Installation Source

 • Parts of the network boot setup chapter have been updated with correct URLs

 • Updates in Recommended Partitioning Scheme and Advice on Partitions in the Manual Partitioning section of the installation chapter

1.1-0

Mon Dec 8 2014, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Publishing for Fedora 21

1.0-1

Mon Dec 8 2014, Pete Travis (immanetize@fedoraproject.org)

 • added info on media types

1.0-0

Tue Dec 17 2013, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

 • Publishing for Fedora 20