Documentation for a newer release is available. View Latest

Přehled změn

Číselná označení změn se vztahují k číslu vydání tohoto dokumentu nikoliv k číselnému označení verze Fedory.

29.0

Út 30. říj 2018, Petr Bokoč (pbokoc@redhat.com)

  • Úplné vydání Fedory 29