Documentation for a newer release is available. View Latest

Stažení Fedory

Tato kapitola poskytuje návod, jak vybrat vhodný instalační nosič pro stažený soubor.

Jak již bylo uvedeno, stránky Projektu Fedora obsahují všechny odkazy ke stažení Fedory. Domovská stránka poskytuje seznam všech edicí, spinů, labů apod. popsaných v Začínáme a odkazy na stránky s podrobnostmi. Přejděte na stránku, která se zabývá variantou Fedory, kterou jste se rozhodli používat.

Nyní musíte provést další výběr dle popsaných oblastí níže.

  • architektura hardwaru, na který budete Fedoru instalovat

  • typ instalačního nosiče který nejlépe odpovídá vašim potřebám

Architektura hardwaru

Musíte určit: Jakou architekturu má můj počítač?

Architektura systému je v zásadě určena procesorem. Fedora oficiálně podporuje architektury Intel/AMD x86_64 a ARM aarch64. Instalační nosiče a podpora Fedory je navíc dostupná i pro PowerPC ppc64le a 'big iron' s390x - to jen na okraj.

Installing Fedora using a wrong architecture medium is not possible. Consult your manufacturer’s documentation for details on your processor.

If you already use a Linux distribution on the respective computer, you can enter uname -m within a terminal to identify your architecture. If you use another operating system, use your preferred search engine to find out how to identify the architecture on the respective computer. Alternatively, you can search for your hardware (e.g., processor/cpu model, vendor product number of the computer): the processor/cpu determines the architecture.

Nejste-li si jisti o své architektuře, zkuste se podívat na tabulku níže: mohlo by vám to naznačit, co máte.

Tabulka 1. Procesor a typy architektur
Výrobce procesoru a typy počítače Typ architektury pro Fedoru

Většina počítačů s procesory Intel nebo AMD; počítače Mac před Apple M1; většina počítačů typu server, pracovní stanice, stolní a laptop; některé netbooky a tablety

x86_64

Většina počítačů jiných než Intel a AMD; počítač Mac začínající s Apple M1; Raspberry Pi a většina rovnocenných zařízení; většina tabletů; některé netbooky

ARM® aarch64

Regarding ARM architecture, Fedora supports only 64-bit architecture, aarch64 or arm8, as of release 37 and newer. The older 32-bit architecture, armhfp or arm7, is dropped.

Typy nosičů

Fedora poskytuje 4 různé typy instalačních nosičů, které odpovídají různým požadavkům.

Spustitelné (živé, live) obrazy

Spustitelné obrazy ("živé ISO") jsou navrženy, aby spustily počítač a daly vám šanci si předběžně prohlédnout a používat Fedoru před její instalací. Místo spuštění nejprve instalačního programu, spustitelný obraz zavede do paměti počítače stejné prostředí, které obdržíte po instalaci.

Soubor je typu, resp. má příponu '.iso'. Musíte přenést tento soubor na spouštěcí nosič, obvykle USB klíčenku, nebo stále ještě na CD či DVD.

Spustitelný obraz použijte pro instalaci svého oblíbeného systému, otestování na novém hardwaru, řešení problému nebo ho věnujte svým přátelům.

Fedora Workstation, Spiny a některé Laby Fedory jsou k dispozici pouze jako spustitelné obrazy.

Normální obrazy

Normální obrazy ("Standardní ISO") jsou navrženy, aby také spustily počítač, ale spustily ho rovnou do prostředí instalačního programu. Obsahují všechny soubory potřebné pro instalaci a některé další volby a konfigurační možnosti.

Soubor je typu, resp. má příponu '.iso'. Musíte přenést tento soubor na spouštěcí nosič, obvykle USB klíčenku, nebo stále ještě na CD či DVD.

Normální obraz použijte pro offline instalaci bez přístupu k Internetu, nebo pokud je připojení pomalé či nestabilní.

Fedora Server, Fedora IoT, Fedora CoreOS, Fedora Silverblue a Fedora Kinoite jsou k dispozici jako normální obrazy.

Obrazy pro instalaci po síti

Obrazy pro instalaci po síti ("Netinstall ISO") jsou navrženy, aby také spustily počítač přímo do prostředí instalačního programu. Ale poskytují pouze minimum systémových souborů pro spuštění programu a připojení k Internetu. Následně systém musí všechny potřebné soubory pro instalaci stáhnout z on-line repozitářů balíčků Fedory.

Soubor je typu, resp. má příponu '.iso'. Musíte přenést tento soubor na spouštěcí nosič, obvykle USB klíčenku, nebo stále ještě na CD či DVD.

Obraz pro instalaci po síti použijte, pokud má systém stabilní a spíše rychlé připojení k Internetu. Tato instalace již obsahuje nejnovější aktualizace.

Obrazy pro instalaci po síti jsou v současnosti k dispozici pouze pro instalaci Fedory Server.

Obrazy souborového systému na disku

Obrazy disku poskytují předinstalovaný a přednastavený souborový systém, připravený přímo k běhu v konkrétním běhovém prostředí jako je virtuální stroj, např. cloudový systém nebo zvláštní hardware, jako jsou jednodeskové počítače (SBC), jako např. Raspberry Pi či jeho protějšky.

Typ souboru je většinou '.raw' nebo '.qcow2'. Musíte použít instalační program pro konkrétní běhové prostředí, poskytovaný buď Fedorou (např. v případě SBC) nebo poskytovatele běhového prostředí (např. jeden z cloudových systémů jako je Amazon AWS).

Obraz souborového systému na disku použijte, chcete-li použít jedno ze zamýšlených běhových prostředí.