Documentation for a newer release is available. View Latest

Začínáme

Dokumentační tým Fedory Verze F37 Last review: 2022-11-15

Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat Fedoru na 64bitové systémy AMD, Intel a stroje Arm SystemReady. Příručka a její další podrobnější příručky o různých variantách jsou určeny různě zkušeným uživatelům. Přesto popisuje instalační proces a množství jeho možností mnohem podrobněji, než pravděpodobně většina uživatelů potřebuje. Mělo by to pomoci novým uživatelům dokončit instalační proces bez přerušení. Uživatelé mohou části, s kterými jsou obeznámeni, přeskočit.

Úvod

Tato příručka obsahuje instalaci Fedory, Linuxové distribuce založené na svobodném a open-source softwaru, pomůže vám nainstalovat Fedoru na stolní počítače, laptopy a servery. Instalační systém se snadno používá, i když nedisponujete předchozími znalostmi Linuxu nebo počítačových sítí. Zvolíte-li výchozí možnosti, Fedora poskytne ucelený operační systém s prostředím pracovní plochy (desktop), včetně aplikací pro práci a produktivitu, internetové pomocné programy (utility) a nástroje prostředí pracovní plochy.

Fedora je k dispozici jako několik distribučních položek připravených pro zvláštní účely. Položky nazýváme Edice a Spiny.

Kvůli těmto rozdílům neexistuje pouze jeden instalační postup.

Většina edicí a spinů, avšak ne všechny, používají Anaconda, instalační program Fedory, ovšem způsoby, které se v podrobnostech dosti liší.

Proto každá edice popisuje svou instalaci zvlášť. Většina spinů je založených na jedné z edic, nejvíce na Fedoře Workstation, a používají odpovídající instalační postup.

Nicméně určité přípravné kroky jsou téměř stejné pro všechny varianty, např. je nutné připravit instalační nosič.

Varianty Fedory a jak je nainstalovat

Edice Fedora Workstation

Tato varianta se instaluje pomocí spustitelného (živého, live) CD

Software lze stáhnout na https://getfedora.org/workstation/

Spiny Fedory Workstation

Většina spinů používá také spustitelné (živé, live) CD.

Software lze stáhnout na https://spins.fedoraproject.org

Edice Fedora Server

Tato varianta poskytuje pružný a vysoce přizpůsobitelný Server, vhodný k poskytování široké škály služeb.

Tento projekt nabízí vlastní instalační příručku a dokumentaci pro používání a správu.

Software lze stáhnout na https://getfedora.org/server/

Edice Fedora IoT

Tato varianta implementuje server pro "Internet věcí" (IoT) nebo "edge computing"

Tento projekt nabízí vlastní instalační příručku a dokumentaci pro používání a správu.

Software lze stáhnout na https://getfedora.org/iot/

Fedora CoreOS

Minimalistický operační systém zaměřený na kontejnery, navržený pro klastry, avšak provozuschopný i samostatně. Tento projekt nabízí příručku Začínáme.

Software lze stáhnout na https://getfedora.org/coreos?stream=stable

Fedora Silverblue

Neměnná varianta systému s prostředím pracovní plochy edice Fedory Workstation, obsahující pracovní prostředí Gnome, a výtečná platforma pro pracovní toky zaměřené na kontejnery.

Fedora Kinoite

Neměnná varianta systému s prostředím pracovní plochy edice Fedory Workstation, obsahující pracovní prostředí KDE, a výtečná platforma pro pracovní toky zaměřené na kontejnery.

Fedora Cloud

Samotný název naznačuje, že se zaměřuje na Fedoru v sítích cloudu. Instalace a používání se odvíjí od příslušných systémů cloudu.

Fedora Labs

Kontrolovaný balík účelově stavěného softwaru, udržovaný členy komunity. Příslušnou softwarovou skladbu lze nainstalovat jako nezávislou, úplnou verzi Fedory, nebo o ní doplnit jinou již nainstalovanou variantu Fedory.

Tyto varianty se pro jejich odlišnost v použití i účelu liší jak instalačním procesem, tak v administraci a používání. Chcete-li zjistit, jak nainstalovaný systém Fedory používat, využijte příručky, které jsou k dispozici na dokumentačních stránkách konkrétních variant.

Co se týče instalace, buďte zejména připraveni na skutečnosti, že každá varianta vyžaduje další poinstalační procesy.

Běžná příprava

Přes veškeré odlišnosti, určité věci jsou pro všechny varianty stejné.

Stažení softwaru

Odlišnost v úlohách a oblastech použití odpovídá odlišným možnostem stažení softwaru a dalšího zpracování.

Více informací o možnostech stažení Fedory viz Stažení Fedory.

Navštivte stránku Projektu Fedora s odkazy pro stažení, abyste si stáhli distribuční soubor.

Příprava zaváděcích nosičů

Instalace na hardware obvykle vyžaduje přenos staženého souboru na spustitelný nosič, nejčastěji na disk/klíčenku USB. Vhodným nástrojem je Fedora Media Writer.

Popřípadě můžete zkusit balenaEtcher nebo projekt Ventoy, obojí dostupné pro Linux, MacOS i Windows. Druhá možnost je zvláště užitečná, chcete-li mít na klíčence umístěno několik distribucí a verzí.

Získaní další pomoci

Narazíte-li na kterýkoliv problém, který není popsán v dokumentaci, můžete získat pomoc od členů komunity - vývojářů, uživatelů a dalších. Existuje mnoho způsobů poskytnutí pomoci: webové stránky Zeptejte se Fedory, elektronické poštovní konference, fóra nebo IRC.

Diskuzní fórum Zeptejte se Fedory se doporučuje pro začátek. Podrobné informace viz Získání pomoci.