Sistem Programları

nano, öntanımlı terminal metin düzenleyicisi oldu

Şimdiye kadar Fedora, öntanımlı bir terminal metin düzenleyicisine sahip değildi, çünkü $EDITOR ortam değişkeni öntanımlı olarak ayarlanmamış oluyordu. Kullanıcılar, örneğin git commit komutunu kullanırken genellikle bir terminal metin düzenleyicisiyle karşılaşıyor. Bu gibi durumlarda git sürüm denetim sistemi, zorlu bir öğrenme eğrisi olan vi metin düzenleyicisini seçiyordu.

Fedora 33’te, nano öntanımlı terminal metin düzenleyicisi olarak ayarlandı. Bu değişiklik kullanıcılara aşağıdaki faydaları sağlamaktadır:

  • nano, kullanmak için uzman bilgisi gerektirmez.

  • nano, tanıdık bir grafiksel metin düzenleme deneyimi sunar.

  • nano, vi programını nasıl kullanacağını bilmeyenlerin Fedora’ya geçmek için yaşadığı zorluk seviyesini azaltır.

  • nano, çoğu Fedora sürümünde ve spininde zaten kuruludur.

Fedora’da, vi programını sağlayan ancak vim metin düzenleyicisini sağlamayan vim-minimal paketi kurulu olmaya devam etmektedir.

Kullanıcılar bir dosyayı düzenlemek için vi programını çağırabilir veya öntanımlı düzenleyiciyi nano`dan `vi veya `vim`e değiştirebilirler.