Documentation for a newer release is available. View Latest

Uluslararasılaştırma

IBus 1.5.23

  • IBus, /usr/share/ibus/component/simple.xml dosyasında sabit bir XKB motorları izin listesi sağlar ve ibus-setup programı, GNOME dışındaki masaüstü ortamlarında yalnızca bu dosyada belirtilen XKB motorlarını gösterebilir. (gnome-control-center, GNOME masaüstünde onun yerine gnome-desktop3’teki XKB listesini gösterir.) IBus 1.5.23, simple.xml dosyasını dahili olarak bir ret listesi ile oluşturur ve bu dosya, 'gb' gibi XKB motorlarının çoğunu içerir.

  • IBus 1.5.23, GNOME dışındaki masaüstü ortamlarında giriş yönteminin dilinden glifleri gösterecektir. Örneğin. U+76F4 ("直"), Japonca ve Çince’de farklı gliflere sahiptir ve önceki IBus sürümleri, glifi giriş yönteminin dili yerine masaüstü ortamının diliyle gösterir.